Raporty bieżące

RB 02/2012 Zbycie akcji LPP SA

03.01.2012

 

Zbycie akcji LPP SA    

                                                                                                                                            

Raport bieżący nr: 02/2012

Data: 03.01.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 3 stycznia 2012 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków zarządu LPP SA o tym, że 3 stycznia 2012 roku zbył on 137 akcji zwykłych LPP SA w cenie jednostkowej 2.000 zł poprzez transakcję przeprowadzoną w trakcie sesji na GPW.

 

RB 02 2012 Zbycie akcji LPP SA