Raporty bieżące

RB 02/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

07.01.2013

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

 

Raport bieżący nr: 02/2013

Data: 07.01.2013

 

 

Zarząd LPP S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2013 roku:Raporty roczne:

Raport roczny 2012: 2013-04-25

Skonsolidowany raport roczny 2012: 2013-04-25

Raport półroczny (skonsolidowany raport półroczny 2013 wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z par. 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych): Raport półroczny za I półrocze 2013 roku: 2013-08-22

Raporty kwartalne (skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zgodnie z par.87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):

Rozszerzony skonsolidowany raport IV kwartał 2012: 2013-02-14

Rozszerzony skonsolidowany raport I kwartał 2013: 2013-05-10

Rozszerzony skonsolidowany raport III kwartał 2013: 2013-11-12

 

RB 02 2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku