Raporty bieżące

RB 02/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

03.01.2017

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku         


Raport bieżący nr: 02/2017

Data: 03.01.2017

Godzina: 10:41

 

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

1. Raport roczny i skonsolidowany raport za 2016: 11.04.2017

2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2017: 30.08.2017

3. Skonsolidowane raporty kwartalne

– Rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2016: 23.02.2017

– Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017: 17.05.2017

– Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017: 21.11.2017

 

Jednocześnie, na podstawie § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

RB 02 2017 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku