Raporty bieżące

RB 02/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

04.01.2018

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku         

                                                                                  
Raport bieżący nr: 02/2018

Data: 04.01.2018

Godzina: 08:01

 

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Raport roczny i skonsolidowany raport za 2017: 14.03.2018

Skonsolidowany raport za I półrocze 2018: 05.09.2018

Skonsolidowane raporty kwartalne

– Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018: 17.05.2018

– Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018: 20.11.2018                                  

Jednocześnie, na podstawie § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

RB 02 2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku