Raporty bieżące

RB 03/2020 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał 2019/20 (4 m-ce) oraz rok finansowy 2019/20 (13 m-cy)

03.02.2020

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał 2019/20 (4 m-ce) oraz  rok finansowy 2019/20 (13 m-cy)

 

Raport bieżący nr: 03/2020

Data: 03.02.2020

Godzina: 17:03

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za IV kwartał 2019/20 (4 m-ce):

  • Przychody ze sprzedaży: 3 495 mln PLN,
  • Zysk brutto na sprzedaży: 1 854 mln PLN,
  • Koszty operacyjne: 1 383 mln PLN,
  • Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 412 mln PLN.

Oraz dane za rok 2019/20 (13 m-cy, okres od 01.01.2019 do 31.01.2020):

  • Przychody ze sprzedaży:9 885 mln PLN,
  • Zysk brutto na sprzedaży: 5 124 mln PLN,
  • Koszty operacyjne: 4 209 mln PLN,
  • Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 805 mln PLN,
  • Powierzchnia handlowa na dzień 31 stycznia 2020 roku wyniosła 1 231,0 tys. m2 (wzrost o 13% r/r).

Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe i mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego GK LPP za rok 2019/20, który będzie podlegać badaniu przez biegłego rewidenta. Ostateczny wynik finansowy zależeć będzie od pojawienia się dodatkowych informacji, które nie są znane na dzień sporządzania wstępnych wyników oraz od ewentualnego tworzenia dodatkowych rezerw lub odpisów na koniec roku finansowego.

Jednocześnie Zarząd LPP SA informuje, że szczegółowy raport finansowy za rok 2019/20 zostanie opublikowany w dniu 29 kwietnia 2020 roku.

 

RB 03 2020 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał 2019-20 (4 m-ce) oraz rok finansowy 2019-20