Raporty bieżące

RB 03/2009 Rejestracja sądowa podwyższenia kapitału

16.01.2009

 

Rejestracja sądowa podwyższenia kapitału         

                                                                                                                 

Raport bieżący nr: 03/2009

Data: 16.01.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje o otrzymaniu w dniu 15 stycznia 2009 roku postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W wyniku rejestracji przez sąd emisji akcji serii J podwyższony został kapitał zakładowy LPP SA o kwotę 80.000 zł (w tym 40.000 akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 2 zł każda) i wynosi obecnie 3.492.134 zł.

Po rejestracji kapitał zakładowy LP SA składa się z 1.746.067 akcji dających 3.146.067 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Przed rejestracją kapitał zakładowy wynosił 3.412.134 zł, na który składało się 1.706.067 akcji dających 3.106.067 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Powyższa rejestracja jest wynikiem podjętej uchwały 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 16 czerwca 2008 roku (RB 37/2008). Akcje emisji serii J zostały wyemitowane w celu objęcia przez pana Krzysztofa Bajołka, Arkadiusza Bajołka i Jana Pilcha (założycieli Artman SA) w drodze subskrypcji prywatnej.

 

RB 03 2009 Rejestracja sądowa podwyższenia kapitału