Raporty bieżące

RB 03/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 20 stycznia 2010 roku

20.01.2010

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 20 stycznia 2010 roku

                                                                                                                    

Raport bieżący nr: 03/2010

Data: 20.01.2010

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 20 stycznia 2010 roku.

1) Marek Piechocki 1.024.390 głosów co stanowiło 48,74% liczby głosów na NWZA i 32,52% w ogólnej liczbie głosów

2) Jerzy Lubianiec 926.338 głosów co stanowiło 44,07% liczby głosów na NWZA i 29,40% w ogólnej liczbie głosów

3) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień 146.762 głosów co stanowiło 6,98% liczby głosów na NWZA i 4,66% w ogólnej liczbie głosów

 

RB 03 2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 20 stycznia 2010 roku