Raporty bieżące

RB 03/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku

03.01.2012

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku

 

Raport bieżący nr: 03/2012

Data: 03.01.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2012 roku:

1. Raporty roczne:

Raport roczny 2011: 2012-04-26

Skonsolidowany raport roczny 2011: 2012-04-26

2. Raport półroczny (skonsolidowany raport półroczny 2012 wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z par. 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):

Raport półroczny za I półrocze 2012 roku: 2012-08-23

3. Raporty kwartalne (skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zgodnie z par.87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):

Rozszerzony skonsolidowany raport IV kwartał 2011: 2012-02-24

Rozszerzony skonsolidowany raport I kwartał 2012: 2012-05-10

Rozszerzony skonsolidowany raport III kwartał 2012: 2012-11-09

 

RB 03 2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku