Raporty bieżące

RB 03/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

19.01.2015

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku          


Raport bieżący nr: 03/2015

Data: 19.01.2015

 

Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:

1. Raporty roczne:

Raport roczny 2014: 2015-04-16

Skonsolidowany raport roczny 2014: 2015-04-16

2. Raport półroczny (skonsolidowany raport półroczny 2015 wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z par. 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):

Raport półroczny za I półrocze 2015 roku: 2015-08-20

3. Raporty kwartalne (skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zgodnie z par.87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):

Rozszerzony skonsolidowany raport IV kwartał 2014: 2015-02-19

Rozszerzony skonsolidowany raport I kwartał 2015: 2015-05-12

Rozszerzony skonsolidowany raport III kwartał 2015: 2015-11-10

 

RB 03 2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku