Raporty bieżące

RB 03/2016 Aneks do znaczącej umowy

11.01.2016

 

Aneks do znaczącej umowy


Raport bieżący nr: 03/2016

Data: 11.01.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 11 stycznia 2016 roku zostały podpisane pomiędzy LPP SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA aneksy: do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) zawartej 13 grudnia 2011 roku oraz do umowy o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw zawartej 13 grudnia 2011 roku.

Na mocy powyższych aneksów bieżący okres wykorzystania został przedłużony: umowa o kredyt w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) do 11.01.2018 roku, umowa o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw do 10.01.2017 roku.

Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Powyższe umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Kryterium uznania umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 03 2016 – Aneks do znaczącej umowy