Raporty bieżące

RB 03/2018 Aneks do umowy znaczącej

10.01.2018

Aneks do umowy znaczącej 

                                                                                                                                                             
Raport bieżący nr: 03/2018

Data: 10.01.2018

Godzina: 18:26

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 stycznia 2018 roku pomiędzy LPP SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności (linia wielocelowa) z 13 grudnia 2011 roku.

Na wniosek Spółki obniżono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów (kredyt w rachunku bieżącym, akredytywy, gwarancje) z 174 mln zł do kwoty 150 mln zł, oraz przedłużono okres wykorzystania linii do 10 stycznia 2020 roku.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Zabezpieczenie linii stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz weksel in blanco.

 

RB 03 2018 – Aneks do umowy znaczącej