Raporty bieżące

RB 04/2022 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

19.01.2022

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 04/2022

Data: 19.01.2022

Godzina: 18:39

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 19 stycznia 2022 roku otrzymał od osoby zarządzającej LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 04 2022 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 04 2022 zawiadomienia 19 MAR – osoba zarządzająca LPP 19-01-2022