Raporty bieżące

RB 04/2010 Uchwały podjęte przez NWZA LPP SA

20.01.2010

 

Uchwały podjęte przez NWZA LPP SA                                                                                                                                             

 

Raport bieżący nr: 04/2010

Data: 20.01.2010

 

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 20 stycznia 2010 roku.

 

RB 04 2010 Uchwały podjęte przez NWZA LPP SA

RB 04 Załącznik – Uchwały NWZA LPP 20.01.2010