Raporty bieżące

RB 04/2013 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2013 roku

01.02.2013

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2013 roku                                                                                                                                                          

Raport bieżący nr: 04/2013

Data: 01.02.2013

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2013 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 249 mln zł i były wyższe od osiągniętych w styczniu roku poprzedniego o ok. 6%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 48% i była wyższa od osiągniętej w styczniu 2012 roku o 3 punkty procentowe.

 

RB 04 2013 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2013 roku