Raporty bieżące

RB 04/2015 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w styczniu 2015 roku

02.02.2015

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w styczniu 2015 roku

 

Raport bieżący nr: 04/2015

Data: 02.02.2015

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2015 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 341 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2014 roku o około 7%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 49% i była na tym samym poziomie jak osiągnięta w styczniu 2014 roku.

 

RB 04 2015 Skonsolidowane przychody ze sprzedazy osiągnięte przez GK LPP SA w styczniu 2015 roku