Raporty bieżące

RB 05/2009 Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku

30.01.2009
  Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku    Raport bieżący nr: 05/2009 Data: 30.01.2009     Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2009 roku: 1. Raporty roczne: Raport roczny 2008: 2009-04-28 Skonsolidowany raport roczny 2008: 2009-04-28 2. Raport półroczny (skonsolidowany raport półroczny 2009 wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z par. 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych): Raport półroczny za I półrocze 2009 roku: 2009-09-15 3. Raporty kwartalne (skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zgodnie z par.87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):   Rozszerzony skonsolidowany raport IV kwartał 2008: 2009-02-19 Rozszerzony skonsolidowany raport I kwartał 2009: 2009-05-14 Rozszerzony skonsolidowany raport II kwartał 2009: 2009-08-13 Rozszerzony skonsolidowany raport III kwartał 2009: 2009-11-10   RB 05 2009 Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku