Raporty bieżące

RB 05/2009 Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku

30.01.2009

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku   


Raport bieżący nr: 05/2009

Data: 30.01.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2009 roku:

1. Raporty roczne:

Raport roczny 2008: 2009-04-28

Skonsolidowany raport roczny 2008: 2009-04-28

2. Raport półroczny (skonsolidowany raport półroczny 2009 wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z par. 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):

Raport półroczny za I półrocze 2009 roku: 2009-09-15

3. Raporty kwartalne (skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zgodnie z par.87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):   Rozszerzony skonsolidowany raport IV kwartał 2008: 2009-02-19

Rozszerzony skonsolidowany raport I kwartał 2009: 2009-05-14

Rozszerzony skonsolidowany raport II kwartał 2009: 2009-08-13

Rozszerzony skonsolidowany raport III kwartał 2009: 2009-11-10

 

RB 05 2009 Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku