Raporty bieżące

RB 05/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2010 roku

02.02.2010

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2010 roku        


Raport bieżący nr: 05/2010

Data: 02.02.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA osiągnięte w styczniu 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły 162 mln złotych i były niższe od sumy przychodów osiągniętych w styczniu 2009 roku przez GK LPP SA i GK Artman SA o 13%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 47% i była wyższa o ok. 5 punktów procentowych od zrealizowanej w styczniu roku poprzedniego.

 

RB 05 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2010 roku