Raporty bieżące

RB 05/2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2011 roku

02.02.2011

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2011 roku     


Raport bieżący nr: 05/2011

Data: 02.02.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2011 roku przez GK LPP wyniosły 184 mln złotych i były wyższe od osiągniętych w styczniu 2010 roku o 14%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła ok. 44% i była niższa od zrealizowanej w styczniu roku poprzedniego o ok. 3 punkty procentowe.

 

RB 05 2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2011 roku