Raporty bieżące

RB 05/2013 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lutym 2013 roku

01.03.2013

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lutym 2013 roku                                                                                                                                        

Raport bieżący nr: 05/2013

Data: 01.03.2013

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2013 roku przez GK LPP SA wyniosły około 209 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2012 roku o około 21%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 54% i była wyższa od zrealizowanej w lutym roku poprzedniego o 3 punkty procentowe. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie stycznia i lutego 2013 roku wyniosła ok. 458 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 12% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 05 2013 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lutym 2013 roku