Raporty bieżące

RB 05/2015 Zbycie akcji LPP SA

03.02.2015

 

Zbycie akcji LPP SA


Raport bieżący nr: 05/2015

Data: 03.02.2015

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 3 lutego 2015 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Zarządu LPP SA o tym, że 3 lutego 2015 roku sprzedał on 200 akcji zwykłych LPP SA w cenie jednostkowej 7.200 zł. Sprzedaż została zrealizowana poprzez transakcje sesyjne na GPW.

 

RB 05 2015 – Zbycie akcji LPP SA