Raporty bieżące

RB 06/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

08.05.2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 06/2019

Data: 08.05.2019

Godzina: 08:11

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 07 czerwca 2019 roku.

 

RB 06 2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Ogłoszenie ZWZA LPP SA