Raporty bieżące

RB 06/2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w styczniu 2009 roku

03.02.2009
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w styczniu 2009 roku Raport bieżący nr: 06/2009 Data: 03.02.2009     Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA w styczniu 2009 roku (bez uwzględnienia przychodów zrealizowanych przez zależną GK Artman SA) przekroczyły 160 mln zł i były wyższe od osiągniętych w styczniu roku ubiegłego o 37%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z uwzględnieniem przychodów zrealizowanych przez GK Artman SA wyniosły w styczniu 2009 roku ok. 187 mln zł.   RB 06 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w styczniu 2009 roku