Raporty bieżące

RB 06/2011 Przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2011 roku

01.03.2011

 

Przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2011 roku                                                                                                


Raport bieżący nr: 06/2011

Data: 01.03.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2011 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 139 mln złotych i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2010 roku o 15%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 47% i była niższa o ok. 3 punkty procentowe od zrealizowanej w lutym roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2011 roku wyniosła 323 mln zł. Przychody te były wyższe o 14% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

RB 06 2011 Przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2011 roku