Raporty bieżące

RB 06/2013 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2013 roku

02.04.2013

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2013 roku                                                                                                                                       

Raport bieżący nr: 06/2013

Data: 02.04.2013

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2013 roku przez GK LPP SA wyniosły około 286 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2012 roku o około 18%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 62% i była wyższa od zrealizowanej w lutym roku poprzedniego o 1 punkt procentowy. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2013 roku wyniosła ok. 744 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 13% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 06 2013 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2013 roku