Raporty bieżące

RB 06/2015 Korekta raportu okresowego

19.02.2015

 

Korekta raportu okresowego

 

Raport bieżący nr: 06/2015
Data: 19.02.2015
Zarząd LPP SA informuje, że w opublikowanym skonsolidowanym raporcie za IV kwartał 2014 rok wkradł się błąd pisarski w jednolitym skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku i pozostałych dochodów. Zysk netto podmiotu dominującego za IV kwartał wynosi 245.295 tys. zł zamiast 327.024 tys. zł, a podmiotu niekontrolującego 553 tys. zł zamiast podanego 865 tys. zł.

 

RB 06 2015 – Korekta raportu okresowego