Raporty bieżące

RB 06/2018 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2018

03.04.2018

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2018                                                                                           

Raport bieżący nr: 06/2018

Data: 03.04.2018

Godzina: 18:54

 

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za I kwartał 2018 roku:

• Przychody ze sprzedaży: 1 580 mln PLN (wzrost o 16% r/r),

• Zysk brutto na sprzedaży: 710 mln PLN (wzrost o 14,4% r/r),

• Koszty SG&A: 815 mln PLN (wzrost o 13,3% r/r),

• Strata z działalności operacyjnej (EBIT): 115 mln PLN (wobec 109 mln PLN straty z działalności operacyjnej w 2017 roku),

• Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w całym pierwszym kwartale 2018 roku wzrosły o 9,2%,

• Powierzchnia handlowa na koniec I kwartału 2018 roku wyniosła 1 001 tys. m2 (wzrost o 9,5% r/r).

 

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu na dzień 3 kwietnia 2018 roku i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Jednocześnie Zarząd LPP SA informuje, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 17 maja 2018 roku.

 

 RB 06 2018 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2018