Raporty bieżące

RB 07/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

19.02.2021

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 07/2021

Data: 19.02.2021

Godzina: 7:43

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 18 lutego 2021 roku otrzymał od Pani Magdaleny Piechockiej – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 07 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 07 2021 – zawiadomienie 19 MAR Magdalena Piechocka