Raporty bieżące

RB 07/2009 Warunkowa rejestracja akcji serii J LPP SA w KDPW

06.02.2009
  Warunkowa rejestracja akcji serii J LPP SA w KDPW                                                                                                                         Raport bieżący nr: 07/2009 Data: 06.02.2009     Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał Uchwałę nr 56/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 04 lutego 2009 roku, z której wynika, że postanawia przyjąć do KDPW 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki LPP SA o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 4/2008 NWZA spółki LPP SA z dnia 16 czerwca 2008 roku, oraz nadać im kod PLLPP0000011. Rejestracja nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje spółki LPP SA oznaczone kodem PLLPP0000011.   RB 07 2009 Warunkowa rejestracja akcji serii J LPP SA w KDPW