Raporty bieżące

RB 07/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2010 roku

01.04.2010

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2010 roku          


Raport bieżący nr: 07/2010

Data: 01.04.2010

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 135 mln złotych i były niższe od sumy przychodów osiągniętych w marcu 2009 roku przez GK LPP SA i GK Artman SA o 8%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży przekroczyła 64% i była wyższa o ok. 10 punktów procentowych od zrealizowanej w marcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2010 roku wyniosła 418 mln zł. Przychody te były niższe o 10% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

RB 07 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2010 roku