Raporty bieżące

RB 07/2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2012 roku

01.03.2012

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2012 roku                       


Raport bieżący nr: 07/2012

Data: 01.03.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2012 roku przez GK LPP SA wyniosły około 173 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2011 roku o około 24%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 51% i była wyższa o ok. 4 punkty procentowe od zrealizowanej w lutym roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2012 roku wyniosła ok. 409 mln zł.

Przychody te były wyższe o ok. 27% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 07 2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2012 roku