Raporty bieżące

RB 07/2013 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 rok

25.04.2013

 

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 rok                                                                                                                                                                                              

Raport bieżący nr: 07/2013

Data: 25.04.2013

 

Zarząd LPP S.A. podaje do wiadomości skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku. Przyczyną korekty raportu była aktualizacja wyniku jednostki dominującej. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zmniejszenie zysku netto GK LPP S.A. w IV kwartale o 1 087 tys. zł. czyli o 0,3%.

 

RB 07 2013 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 rok