Raporty bieżące

RB 07/2015 Aneks do znaczącej umowy

26.02.2015

 

Aneks do znaczącej umowy   


Raport bieżący nr: 07/2015

Data: 26.02.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 26 lutego 2015 roku został podpisany pomiędzy LPP SA a PKO BP SA aneks do umowy kredytu (linia wielocelowa) z 24 czerwca 2005 roku.

Na mocy wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 280 mln zł, przy czym w formie kredytu może być wykorzystana kwota do 230 mln zł, w formie akredytyw do 280 mln zł, zaś w formie gwarancji do 280 mln zł.

Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 07 2015 – Aneks do znaczącej umowy