Raporty bieżące

RB 08/2021 Informacja o transakcji na akcjach emitenta         

12.03.2021

Informacja o transakcji na akcjach emitenta         


Raport bieżący nr: 08/2021

Data: 12.03.2021

Godzina: 14:07

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji nabycia akcji Spółki LPP SA przez Pana Przemysława Konczakowskiego pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce na stanowisku Dyrektora ds. Controllingu.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

RB 08 2021 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Załącznik RB 08 2021 – zawiadomienie 19 MAR Przemysław Konczakowski