Raporty bieżące

RB 08/2009 Zawarcie znaczącej umowy

06.02.2009

 

Zawarcie znaczącej umowy                   

                                                                                                       

Raport bieżący nr: 08/2009

Data: 06.02.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzenie zawarcia trzech umów najmu z Echo Investment – Centrum Handlowe Piotrków Trybunalski Sp. z o.o dotyczących lokali w Pabianice Centrum Echo.

W okresie 12 miesięcy emitent zawarł kilka umów z podmiotami z grupy Echo Investment o łącznej wartości około 47 mln zł co przekracza 10% kapitałów własnych.

Wartość największej z umów wynosi 15,7 mln zł. Umowa została zawarta 04 grudnia 2008 roku pomiędzy LPP S.A. a Echo-Galeria Kielce Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest najem lokalu o powierzchni ok 1400 m2 gdzie prowadzona jest sprzedaż odzieży Reserved.

Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

 

RB 08 2009 Zawarcie znaczącej umowy