Raporty bieżące

RB 09/2015 Aneks do znaczącej umowy

06.03.2015

 

Aneks do znaczącej umowy   


Raport bieżący nr: 09/2015

Data: 06.03.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 6 marca 2015 roku został podpisany pomiędzy LPP SA a Raiffeisen Bank Polska SA aneks do umowy kredytu (linia wielocelowa) z 12 lipca 2002 roku.

Na mocy wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 280 mln zł, oraz przedłużono okres wykorzystania poszczególnych produktów:

  • kredyt w rachunku bieżącym – umowa przedłużona do 30 września 2016 roku
  • kredyt rewolwingowy – umowa przedłużona do 29 września 2016 roku
  • limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych – umowa przedłużona do 29 września 2017 roku
  • limit w ramach którego otwierane będą akredytywy – umowa przedłużona do 29 września 2017 roku

Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 09 2015 – Aneks do znaczącej umowy