Raporty bieżące

RB 08/2015 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lutym 2015 roku

02.03.2015

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lutym 2015 roku

 

Raport bieżący nr: 08/2015

Data: 02.03.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2015 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 285 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2014 roku o około 7%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 51% i była o ok. 4 p.p. niższa od marży zrealizowanej w lutym roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2015 roku wyniosła 626 mln zł. Przychody te były wyższe o 7% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

RB 08 2015 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lutym 2015 roku