Raporty bieżące

RB 08/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w styczniu 2016 roku

01.02.2016
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w styczniu 2016 roku Raport bieżący nr: 08/2016 Data: 01.02.2016     Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 417 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2015 roku o około 22%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 42% i była o ok. 7 p.p. niższa od marży zrealizowanej w styczniu roku poprzedniego. Powierzchnia handlowa sklepów na koniec stycznia wyniosła ok. 842 tys. m kw i była większa o ok. 17% od powierzchni handlowej na koniec stycznia ubiegłego roku.   RB 08 2016 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w styczniu