Raporty bieżące

RB 08/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

24.04.2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                                             
Raport bieżący nr: 08/2018

Data: 24.04.2018

Godzina: 14:06

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 25 maja 2018 roku.

 

RB 08 2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Ogłoszenie ZWZA LPP SA