Raporty bieżące

RB 09/2010 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 roku

22.04.2010

 

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 roku            

                                                                                                                                                                                

Raport bieżący nr: 09/2010

Data: 22.04.2010

 

 

Zarząd LPP SA podaje do wiadomości skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku. Przyczyną   korekty raportu była aktualizacja wyników spółek zależnych działających w Rumunii i Słowacji oraz zmiana wartości naliczonego podatku odroczonego.

Wprowadzenie korekt spowodowało zmniejszenie zysku netto GK LPP osiągniętego w IV kwartale 2009 roku o kwotę 1.554 tys. zł czyli o 1,9%.

 

RB 09 2010 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 rok