Raporty bieżące

RB 09/2009 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii J

11.02.2009

 

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii J    

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 09/2009

Data: 11.02.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie na podstawie Uchwały nr 76/2009 z dnia 10 lutego 2009 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki LPP SA o wartości nominalnej 2 zł (dwa zlote) każda.

Zarząd Giełdy postanawia ponadto wprowadzić z dniem 16 lutego 2009 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w/w akcje spółki LPP SA pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 16 lutego 2009 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLLPP0000011”.

 

RB 09 2009 Dopuszczenie i wprwadzenie do obrotu giełdowego akcji serii J