Raporty bieżące

RB 09/2017 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał 2016 roku

10.02.2017

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał 2016 roku        


Raport bieżący nr: 09/2017

Data: 10.02.2017

Godzina: 16:59

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA:

1) za IV kwartał 2016 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 1.855 mln PLN,
 • Zysk brutto na sprzedaży: 943 mln PLN,
 • Koszty SG&A: 699 mln PLN,
 • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 202 mln PLN,
 • Zysk brutto: 180 mln PLN,
 • Zysk netto: 158 mln PLN

 

2) narastająco za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 6.021 mln PLN,
 • Zysk brutto na sprzedaży: 2.935 mln PLN,
 • Koszty SG&A: 2.608 mln PLN,
 • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 229 mln PLN,
 • Zysk brutto: 197 mln PLN,
 • Zysk netto: 176 mln PLN

 

Wybrane dane bilansowe na 31.12.2016:

 • Stan zapasów: 1.165 mln PLN (około 1.278 PLN/m2)
 • Zadłużenie z tyt. kredytów: 510 mln PLN
 • Środki pieniężne: 366 mln PLN

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2016 wyniósł 18% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w IV kwartale 2016 wzrosła o 5,1%, zaś narastająco za 4 kwartały 2016 wzrosła o 6,4%.

Marża handlowa w IV kwartale wyniosła 50,9% i była niższa o ok. 4 p.p. rok do roku, z powodu jednorazowej operacji sprzedaży towaru starej kolekcji do zewnętrznego operatora.

Zysk operacyjny za IV kwartał 2016 roku wyniósł 202 mln zł.

Saldo przychodów i kosztów finansowych w IV kwartale 2016 było ujemne i wyniosło 22 mln zł.

W IV kwartale 2016 GK LPP wypracowała zysk w wysokości 158 mln zł.

 

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 23 lutego 2017 roku.

 

RB 09 2017 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał 2016