Raporty bieżące

RB 09/2018 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

24.04.2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                      

Raport bieżący nr: 09/2018

Data: 24.04.2018

Godzina: 14:12

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 25 maja 2018 roku.

 

RB 09 2018 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał ZWZA