Raporty bieżące

RB 01/2022 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

05.01.2022

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 01/2022

Data: 05.01.2022

Godzina: 17:12

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2022 roku otrzymał od osoby zarządzającej LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 01 2022 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 01 2022 – zawiadomienie 19 MAR