Raporty bieżące

RB 10/2019 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 07 czerwca 2019 roku

07.06.2019

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 07 czerwca 2019 roku

Raport bieżący nr: 10/2019

Data: 07.06.2019

Godzina: 14:22

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 07 czerwca 2019 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 019 208 głosów co stanowiło 41,9% liczby głosów na WZA i 31,5% w ogólnej liczbie głosów,

2) Fundacja Sky 926 338 głosów co stanowiło 38,1% liczby głosów na WZA i 28,6% w ogólnej liczbie głosów.

RB 10 2019 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 07 czerwca 2019 roku