Raporty bieżące

RB 10/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

17.05.2021

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 10/2021

Data: 17.05.2021

Godzina: 8:51

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 14 maja 2021 roku otrzymał od Pani Magdaleny Piechockiej – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 10 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 10 2021 – zawiadomienie 19 MAR Magdalena Piechocka