Raporty bieżące

RB 10/2015 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2015 roku

01.04.2015

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2015 roku

 

Raport bieżący nr: 10/2015

Data: 01.04.2015

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2015 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 377 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2014 roku o około 6 %.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 57 % i była o ok. 6 p.p. niższa od marży zrealizowanej w marcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2015 roku wyniosła 1.003 mln zł. Przychody te były wyższe o 6 % od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec marca wyniosła ok 747 tys. m kw i była większa o 23% od powierzchni handlowej na koniec marca ubiegłego roku.

 

RB 10 2015 – Skonsolidowane przychody ze sprzedazy osiągnięte przez GK LPP w marcu 2015 roku