Raporty bieżące

RB 10/2017 Aneks do umowy znaczącej

27.02.2017

Aneks do umowy znaczącej          


Raport bieżący nr: 10/2017

Data: 27.02.2017

Godzina: 16:43

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 27 lutego 2017 roku pomiędzy LPP SA a BGŻ BNP Paribas SA został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z 14 kwietnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu bieżący okres wykorzystania linii został przedłużony do 30 stycznia 2018 roku.  Limit umowy wynoszący 330 mln złotych może być wykorzystany jako:

– kredyt w rachunku bieżącym do kwoty w wysokości 330 mln złotych z wykorzystaniem do 30 stycznia 2018 roku,

– linia akredytyw do kwoty 330 mln złotych z okresem realizacji 12 miesięcy,

– linia gwarancji do kwoty 60 mln złotych z okresem realizacji 12 miesięcy.

Łączna wartość wszystkich produktów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 330 mln złotych.

Kwota limitu pozostała bez zmian w stosunku do poprzednio obowiązującej.

Emitent podaje powyższą informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie wartość umowy spełnia kryterium uznania ją za znaczącą.

 

RB 10 2017 – Aneks do umowy znaczącej