Raporty bieżące

RB 11/2009 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem

26.02.2009

 

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem                                                                                                                               

Raport bieżący nr: 11/2009

Data: 26.02.2009

 

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („LPP”) informuje, że w dniu 26 lutego 2009 r. podjął decyzję o połączeniu oraz uzgodnił i podpisał plan połączenia ze spółką pod firmą Artman spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie („Artman”) („Plan Połączenia”).

Oba przedsiębiorstwa prowadzą ten sam rodzaj działalności polegający na projektowaniu i dystrybucji odzieży. Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Artmana (jako spółki przejmowanej) na LPP (jako spółkę przejmującą) („Połączenie”). W wyniku połączenia Artman zostanie rozwiązany bez przeprowadzenia likwidacji. W związku z tym, że LPP posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym Artmana, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do przepisu art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego LPP jako spółki przejmującej. Połączenie pozwoli na stworzenie jednego z największych w tej części Europy przedsiębiorstwa oferującego odzież oraz dodatki do odzieży poprzez sieć wyspecjalizowanych salonów sprzedaży. W konsekwencji połączenia nastąpi poszerzenie asortymentu towarów oferowanych do sprzedaży przez LPP, zmniejszenie kosztów działalności w wyniku synergii oferowanych marek, jak też kosztów związanych z prowadzeniem odrębnych spółek, w tym zagranicznych. Wraz z niniejszym raportem bieżącym LPP przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z przepisami art. 498, art. 499 i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami wskazanymi w przepisie art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto publikuje sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie LPP SA jako spółki przejmującej z Artman SA jako spółką przejmowaną z dnia 26 lutego 2009 r.

 

RB 11 2009 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem

RB 11 Załącznik – Plan połączenia LPP Artman

RB 11 Załącznik – Sprawozdanie Zarządu LPP SA