Raporty bieżące

RB 11/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2010 roku

04.05.2010

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2010 roku                       


Raport bieżący nr: 11/2010

Data: 04.05.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 142 mln złotych i były niższe od sumy przychodów osiągniętych w kwietniu 2009 roku przez GK LPP SA i GK Artman SA o 10%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 63% i była wyższa o 5 punktów procentowych od zrealizowanej w kwietniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2010 roku wyniosła około 560 mln zł. Przychody te były niższe o 10% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

RB 11 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2010 roku