Raporty bieżące

RB 11/2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zrealizowane w marcu 2011 roku

01.04.2011

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zrealizowane w marcu 2011 roku                


Raport bieżący nr: 11/2011

Data: 01.04.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2011 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 171 mln złotych i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2010 roku o 27%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 62% i była niższa o ok. 2 punkty procentowe od zrealizowanej w marcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2011 roku wyniosła 494 mln zł. Przychody te były wyższe o 18% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

RB 11 2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zrealizowane w marcu 2011 roku